TOP výrobky
Nabídka výrobků
Certifikát
SSL Certificate

V.Obchodní podmínky

Všeobecné Obchodní Podmínky

Údaje prodejce:

Název: GreenSite International Zrt.

Sídlo: Maďarsko, 9700 Szombathely, Öntő utca 30.

E-mailová adresa: info@smart-watch-wholesale.com

Telefonní číslo: + 36 30 420 40 53

 

Prodejce na stránce https://smart-watch-wholesale.com nabízí na prodej chytré hodinky a příslušenství pro velkoobchodní partnery.

 

1. Postup nákupu:

Prodejce vyhrazuje stránku https://smart-watch-wholesale.com pouze pro své velkoobchodní partnery. Na stránce je možno nakupovat po provedení registrace, minimální položka objednávky je 40000 HUF. Prodejce má možnost odmítnout registraci návštěvníka. Návštěvník může obchodní ceny, které se na něj vztahují, zhlédnout po provedení registrace, která byla Prodejcem schválena. Prodejce může vždy podle vlastního uvážení rozhodnout o tom, zda registraci návštěvníka jako velkoobchodního partnera přijme, nebo odmítne.   

Pokud prodejce registraci návštěvníka jako velkoobchodního partnera přijal, může návštěvník po vstupu objednávku provést.  

Postup podání objednávky:

 • uložení zvolených výrobků do koše,
 • volba způsobu platby,
 • volba způsobu dopravy,
 • shrnutí a zadání objednávky.

Po provedení platby zajistí Prodejce dopravu zboží do všech evropských zemí, jejíž cena je vždy automaticky on line generována na základě aktuálního obsahu koše a dopravních údajů partnera.

Pokud si Zákazník nepřeje poskytovanou dopravní službu využít, zajistí mu Prodejce možnost, aby po předběžně dohodnutém termínu v jeho provozní době (pracovní dny, 09:00-17:00), mohl zaplacené zboží převzít.

 

2. Pravidla vztahující se na ochranu značky, textu a snímků:

V případě požadavku zajistí Prodejce partnerovi exportní soubor, který může obsahovat následující údaje:

 • číslo výrobku,
 • název výrobku,
 • netto velkoobchodní cena,
 • původní maloobchodní cena
 • doporučená zvýhodněná maloobchodní cena,
 • popis výrobku,
 • snímky (zvlášť, v komprimovaném souboru).

Tento exportní soubor zajistí Prodejce Zákazníkovi výlučně jen tehdy, pokud nakoupí výrobek v hodnotě alespoň netto 500 EUR. Velkoobchodní partner, tj. Zákazník, smí užívat obsah exportního souboru výlučně jen tehdy, pokud ke splnění objednávek, které mu přicházejí, nakoupí potřebné výrobky od Prodejce. V každém jiném případě, např. když Zákazník výrobek, který je určený k následnému prodeji a propagovaný na základě popisu výrobku, čísla výrobku, názvu výrobku nebo jeho snímku, nekoupí u Prodejce, ale jinde, pak je Prodejce oprávněn k paušální úhradě škody v částce netto 3.000 EUR za každý takto prodaný výrobek, kterou partnerovi vyúčtuje jako poplatek za užití snímku a textu. Prodejce má možnost svého Zákazníka, tj. velkoobchodního partnera, kontrolovat formou zkušebních nákupů.

 

3. Cena a doba dopravy

Prodejcův systém automaticky vypočítává dopravní náklady na základě přibližné hmotnosti a rozměru výrobků uložených do koše a dopravní adresy Zákazníka. Zákazník může u tlačítka Koš spatřit očekávanou aktuální dobu dopravy. Očekávaná doba dopravy se může měnit v závislosti na aktuálních zásobách. Očekávaná doba dopravy je v každém případě pouze informativního charakteru.  Pokud lze očekávat významně odlišnou dopravní dobu, pak o tom Prodejce informuje Zákazníka během 72 hodin. Maximální doba dopravy je 30 dní.

 

4. Způsob platby

Zákazník má možnost vybrat si z následujících způsobů platby, nezávisle na oblasti:

 • v Maďarsku:
  • Dobírka (Volit se dá jen v případě objednávky do hodnoty 499.999 Ft. Poplatek jsou v tomto případě 2 % ceny objednávky, který systém automaticky přidá k úhrnné sumě. V tomto případě může Zákazník platit kurýrovi i kartou, kdy tento způsob platby už není zatížen dalšími poplatky.)
  • Platba bankovním převodem (Zákazník musí předem převést konečnou částku objednávky na bankovní účet uvedený na Potvrzení objednávky, kde musí udat číslo objednávky. Náklady spojené s převodem u vlastní banky jsou povinny obě strany hradit své bance.)
  • Možnost bezpečné platby bankovní kartou (bez poplatku).
 • V kterémkoliv státu EU:
  • Platba bankovním převodem (Zákazník musí předem převést konečnou částku objednávky na bankovní účet uvedený na Potvrzení objednávky, kde musí udat číslo objednávky. Náklady spojené s převodem u vlastní banky jsou povinny obě strany hradit své bance.)
  • Možnost bezpečné platby bankovní kartou (bez poplatku).

 

5. Způsob přepravy

Prodejce doručuje balík do domu pomocí dopravní služby GLS. Pokud si Zákazník dopravu do domu nepřeje, může samozřejmě zboží v předem dohodnutém termínu převzít v sídle Prodejce, na adrese Maďarsko, 9700 Szombathely, Öntő utca 30., v pracovních dnech mezi 09:00-17:00 hodinou.

 

6. Komerční a právní záruka

Prodejce na všechny jím distribuované výrobky zajistí komerční záruku 1 rok, pokud navrhovaná maloobchodní cena výrobku překročí 35 EUR. Pokud navrhovaná maloobchodní cena výrobku nepřekročí částku 35 EUR, zajistí Prodejce na základě maďarských regulací právní záruku po dobu 6 měsíců.

 

7. Další ustanovení

 • Technické parametry a funkce výrobku uvedené Prodejcem jsou informativního charakteru. Během nepřetržitého vývoje výrobku zde mohou nastat změny.
 • Zákazník má možnost zrušit objednávku výlučně jen do započetí zpracování objednávky.
 • Zákazník nemá právo odstupu od smlouvy, protože v právním smyslu není spotřebitelem.
 • Pokud by jakýkoliv bod, nebo část této smlouvy pozbyl platnosti, nebude se to vztahovat na platnost celé smlouvy. V takovém případě se musí zneplatněný bod nahradit bodem, který je v souladu s maďarskými předpisy.
 • Původním jazykem smlouvy je maďarština. Každá verze v jiném jazyce je informativního charakteru, neboť se v ní mohou vyskytnout překladatelské chyby.
 • Tuto smlouvu mohou obě strany s okamžitou platností vypovědět, ale strany jsou povinny splnit dříve přijmuté povinnosti.
 • V případě, že si Zákazník přeje výrobek individuálního pořízení, není Prodejce povinen zkoumat, zda Zákazníkem požadované technické a jiné parametry výrobku umožňují správné fungování, a ani nezodpovídá za případné škody, které z nesprávného fungování vzniknou.

Platí od 27.8. 2019.

 

Informace o správě údajů Datum schválení: 11.07.2018 Obsah

Informace o správě údajů

Datum schválení:  11.07.2018

Obsah

 

Informace o správě údajů

Údaje správce údajů

Právní rámec, právní základ, cíl, okruh spravovaných osobních údajů a doba trvání správy údajů prováděných na webové stránce.

Zpracování údajů

Práva dotyčného

Správce údajů

Název: GreenSite International Zrt.

Sídlo: 9700 Szombathely, Öntő utca 30.

 

Poštovní adresa, vyřizování stížností: 9700 Szombathely, Öntő utca 30.

 

E-mail: info@bonus-shop.cz

 

Telefonní číslo: +36 30 414 80 82

 

Webová stránka: http://www.bonus-shop.cz

 

Poskytovatel služby uložení údajů

Název: UNAS Online Kft.

 

Poštovní adresa: 9400 Sopron, Major köz 2. I/15.

 

E-mailová adresa: unas@unas.hu

 

Telefonní číslo:

 

Popis správy údajů prováděné během provozování webového obchodu

 

Informace spojené s použitím souborů cookie

Co je cookie?

Správce údajů používá při návštěvě na webové stránce takzvané  cookie.  Cookie je informační balíček sestávající z písmen a číslic, který posílá naše webová stránka Vašemu prohlížeči s tím cílem, aby uložil určitá nastavení, usnadnil použití naší webové stránky a spolupracuje v tom, abychom o našich návštěvnících shromáždili několik relevantních informací statistického charakteru. 

 

Určitá část cookie neobsahuje osobní informace a není použitelná na identifikaci použivatele, jejich jistá část však obsahuje takový identifikační kód – tajný, náhodně vytvořený sled čísel - který Váš přístroj ukládá a tím zajisťuje Vaši identifikovatelnost. Dobu funkčnosti jednotlivých cookie obsahuje popis, který se na tyto cookie vztahuje.

 

Právní rámec a právní základ pro soubory cookie:

 

Podle článku 6 odst. (1) bod a) Nařízení je právním základem Váš souhlas.

 

Hlavní parametry souborů cookie používaných webovou stránkou:

 

Google Adwords cookie : Když někdo navštíví naši stránku, pak se návštěvníkův cookie identifikátor přiřadí do seznamu remarketingu. Google cookie – např. NID a SID cookie – používá v produktech Google, např. přizpůsobení  inzercí objevujících se v Google Vyhledávání. Takové cookie používá například na to, aby zaznamenal Vaše poslední vyhledání, interakce s předchozími inzercemi jednotlivých inzerentů a výsledky vyhledání, dále pak Vaši návštěvnost na webových stránkách inzerentů. Funkce sledování konverze AdWords používá cookie. Když daná osoba klikne na inzerci, pak jsou pro sledování prodejů provedených po inzerci a jiných konverzí ukládány cookie na počítač použivatele.  Několik častějších způsobů využití  cookie: výběr inzercí na základě toho, co je pro daného použivatele podstatné,

na zdokonalení hlášení o výkonu kampaní,  a na vyloučení toho, aby se objevila taková inzerce, kterou už si použivatel prohlédnul.

 

Google Analytics cookie:  Google Analytics je analytický prostředek Google, který pomáhá vlastníkům webové stránky a aplikací v tom, aby získali přesnější přehled o činnosti návštěvníků. Tato služba používá cookie, aby shromažďovala informace a zhotovila zprávu ze statistických údajů vztahujících se na používání webové stránky bez toho, že by pro Google identifikovala jednotlivé návštěvníky. Hlavní cookie používané prostřednictvím Google Analytics jsou „__ga” cookie. Kromě zhotovení zpráv ze statistických údajů používání webové stránky - a spolu s několika dříve uvedenými inzertními cookie - se dá Google Analytics použít i na to, abychom podstatnější inzerce zobrazili v Google produktech (např. Google Vyhledávání) a po celém internetu.

 

Remarketing cookies: Pro dřívější návštěvníky nebo použivate lze nalézt na Google Display Síti prohlížení na dalších webových stránkách, resp. mohou se objevit při vyhledávání výrazů spojených s jejich službami nebo produkty.

 

Cookies nezbytně potřebné k provozování stránky: Tyto cookies jsou pro použití webové stránky nepostradatelné a umožňují  použití základních funkcí webové stránky. Bez jejich přítomnosti nemůžete dosáhnout na hodně funkcí stránky. Životnost těchto cookies je omezena pouze na dobu pracovního procesu.

 

Cookies sloužící ke zlepšení zážitku použivatele: Tyto cookies sbírají informace o užívání webové stránky návštěvníkem, např. které stránky navštěvuje nejčastěji, nebo jaká oznámení o chybách dostává od webové stránky. Tyto cookies neshromnažďují informace o identitě návštěvníků, tj. pracují s obecnými informacemi. Takto získané údaje používáme na zlepšení výkonu webové stránky. Životnost těchto cookies je omezena pouze na dobu pracovního procesu.

 

Cookie pracovního procesu: Tyto cookie ukládají místo pobytu návštěvníka, jazyk prohlížeče a měnu platby. Jejich životnost je do uzavření prohlížeče, nebo maximálně 2 hodiny.

 

Cookie pro věkově omezený obsah: Tyto cookie zaznamenají souhlas s věkově omezeným obsahem, a to, že dotyčný je starší 18 let. Jejich životnost je do uzavření prohlížeče.

 

 

Cookie posledního prohlédnutého produktu: Uloží produkty, které si návštěvník prohlédl naposledy, jejich životnost je 60 dní.

 

Cookie poslední prohlédnuté kategorie: Uloží poslední prohlédnutou kategorii. Jeho životnost je 60 dní.

 

 

Cookie doporučených výrobků: Zaznamená seznam výrobků, které se nacházejí u funkce „doporučuji svému známému”. Jeho životnost je 60 dní.

 

Mobil verze, design cookie: Detektuje přístroj návštěvníka, u mobilu přepne na úplné zobrazení. Jeho životnost je 365 dní.

 

Cookie souhlasu s cookie: Při vstupu na stránku v upozorňujícím panelu souhlasí s vyjádřením o uložení cookies. Jeho životnost je 365 dní.

 

Cookie košíku: Zaznamená výrobky vložené do košíku. Jeho životnost je 365 dní.

 

Cookie inteligentní nabídky: Zaznamená podmínky zobrazení inteligentních nabídek (např. zda návštěvník už byl na stránce, jestli má objednávku). Životnost je 30 dní.

 

employee_login_last_email : Při přihlášení uloží e-mailovou adresu , životnost do uzavření prohlížeče.

 

predictionio: Cookie identifikující návštěvníka pro nabídku inzerce odpovídající dané osobě. Životnost je 3 měsíce.

Facebook pixel (Facebook cookie): Facebook-bod obrazu je takový kód, s jehož pomocí se na webové stránce připravuje hlášení o konverzích, dají se sestavit cílové skupiny, a vlastník stránky dostává podrobné analytické údaje o používání stránky návštěvníky. Pomocí Facebook pixelu mohou být na ploše Facebooku zobrazeny pro návštěvníky na tělo šité nabídky a inzerce. Zásady správy údajů na Facebooku můžete naleznout zde:  https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

Pokud nesouhlasíte s použitím souborů cookie, pak pro Vás určité funkce nebudou dosažitelné. Více podrobností o vymazání souborů cookie naleznete v následujícím odkazu:

 

Internet Explorer:  http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox:  https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

Údaje spravované v zájmu uzavření a plnění smlouvy

Správa údajů v zájmu uzavření a plnění smlouvy může nastat ve více případech. Upozorňujeme Vás, že správa údajů spojená s vyřizováním stížnosti a garance je prováděna jen tehdy, pokud jste využili právo na uplatnění některého z uvedených případů.

 

Pokud jste ve webovém obchodě nenakupovali, jen jste náš webový obchod navštívili,pak se na Vás vztahuje správa údajů s marketingovým cílem, pokud jste nám k ní dali souhlas.

 

 

Podrobnější popis případů správy údajů v zájmu uzavření a plnění smlouvy:

Navázání kontaktu

Když se na nás obrátíte s otázkou na nějaký výrobek prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo formuláře k navázání kontaktu.

 

Předběžné navázání kontaktu není povinné, objednávat ve webovém obchodě můžete i bez toho.

 

Spravované údaje

 

Údaje, které jste zadali při navázání kontaktu.

 

Životnost správy údajů

 

Údaje spravujeme jen do uzavření navázání kontaktu.

 

Právní základ správy údajů

 

Váš dobrovolný souhlas, který poskytnete Správci údajů navázáním kontaktu. [Správa údajů podle Nařízení 6. článek (1) odstavec a)bod]

 

Registrace na webové stránce

Uložením údajů zadaných při registraci může Správce údajů zajistit pohodlnější službu (např. při dalším nákupu už dotyčná osoba nemusí znovu uvádět své údaje). Registrace není podmínkou uzavření smlouvy.

 

Spravované údaje

 

Během správy údajů operuje Správce údajů s Vašim jménem, adresou, telefonním číslem, e-mailovou adresou, časovým údajem nákupu a vlastnostmi nakoupeného výrobku.

 

Životnost správy údajů

 

Do odvolání Vašeho souhlasu.

 

Právní základ správy údajů

 

Váš dobrovolný souhlas, který poskytnete Správci údajů registrací. [Správa údajů podle Nařízení 6. článek (1) odstavec a)bod]

 

Zpracování objednávky

Činnosti správy údajů potřebné pro splnění smlouvy během zpracování objednávek

 

Spravované údaje

 

Během správy údajů operuje Správce údajů s Vašim jménem, adresou, telefonním číslem, e-mailovou adresou, časovým údajem nákupu, číslem objednávky a vlastnostmi nakoupeného výrobku.

 

Pokud jste podali ve webovém obchodě objednávku, pak je zadání údajů a správa údajů pro splnění smlouvy nezbytná.

 

Životnost správy údajů

 

Údaje spravujeme podle promlčecí doby občanského zákoníku po dobu 5 let.

 

Právní základ správy údajů

 

Splnění smlouvy.  [Správa údajů podle Nařízení 6. článek (1) odstavec  b)bod]

 

Vystavení faktury

Proces správy údajů probíhá v zájmu splnění právně odpovídajícímu vystavení faktury a povinnosti uchování účetních dokladů. Podle Zák. o Úč. 169. § (1)-(2) odst. musí hospodářské společnosti ukládat účetní doklad, který přímo nebo nepřímo podporuje účetnictví.

Spravované údaje

 

Jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo.

 

Životnost správy údajů

 

Vystavené faktury se podle Zák. o Úč. 169. § (2) odst. musí uchovat po dobu 8 let od vystavení faktury.

 

Právní základ správy údajů

 

Podle zákona o DPH z roku 2007 CXXVII. 159. § (1) odst. je vydání faktury povinné a podle zákona o účetnictví z roku 2000 C. törvény 169. § (2) odst. se musí faktura uchovat po dobu 8 let. [Správa údajů podle Nařízení 6. článek (1) odstavec c)bod]

 

Správa údajů spojených s dopravou zboží

Proces správy údajů probíhá v zájmu dodání objednaného výrobku.

Spravované údaje

 

Jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo.

 

Životnost správy údajů

 

Správce údajů operuje s údaji po dobu dopravy objednaného zboží.

 

Právní základ správy údajů

 

Splnění smlouvy [Správa údajů podle Nařízení 6. článek (1) odst. b) bod].

 

Garanční řízení

Proces správy údajů probíhá v zájmu vyřízení garančních stížností. Pokud si žádáte garanční řízení, je zadání údajů a jejich správa naprosto nezbytná.

Spravované údaje

Jméno, telefonní číslo a e-mailová adresa zákazníka, obsah stížnosti, název a vlastnosti nakoupeného výrobku.

 

Životnost správy údajů

 

Podle zákona o ochraně spotřebitele ukládáme garanční stížnosti po dobu 5 let.

 

Právní základ správy údajů

 

To, že se na nás obrátíte s žádostí o vyřízení garance, je Vaše dobrovolné rozhodnutí, ale pokud se na nás obrátíte, jsme povinni podle zákona o ochraně spotřebitele z roku 1997 CLV.  17/A. § (7)odst. uložit stížnost po dobu 5 let  [Správa údajů podle Nařízení 6. článek (1) odst. c)bod].

 

Vyřizování jiných spotřebitelských stížností

Proces správy údajů probíhá v zájmu vyřízení stížností spotřebitelů. Pokud se na nás obrátíte se stížností, je zadání údajů a jejich správa naprosto nezbytná.

 

Spravované údaje

 

Jméno, telefonní číslo a e-mailová adresa zákazníka, obsah stížnosti, název a vlastnosti nakoupeného výrobku.

 

Životnost správy údajů

 

Podle zákona o ochraně spotřebitele ukládáme stížnosti po dobu 5 let.

 

Právní základ správy údajů

 

To, že se na nás obrátíte s žádostí o vyřízení stížnosti, je Vaše dobrovolné rozhodnutí, ale pokud se na nás obrátíte, jsme povinni podle zákona o ochraně spotřebitele z roku 1997 CLV.  17/A. § (7) odst. uložit stížnost po dobu 5 let  [Správa údajů podle Nařízení 6. článek (1) odst. c)bod].

 

Údaje spravované ve spojení s ověřitelností souhlasu

Během registrace, objednávky a zápisu na oběžník ukládá informatiční systém počítačové údaje spojené se souhlasem, a to v zájmu jejich pozdější prokazatelnosti.

 

Spravované údaje

 

Časová data souhlasu a IP adresa dotyčného.

 

Životnost správy údajů

 

Podle právních předpisů se souhlas musí dát později prokázat, a proto se údaje ukládají na promlčecí dobu, po které bude správa údajů zrušena .

 

Právní základ správy údajů

 

Tuto povinnost předepisuje Nařízení 7. článek (1) odst.  [Správa údajů podle Nařízení 6. článek (1) odst. c) bod].

 

Správa údajů s marketingovým cílem

Správa údajů spojená s posláním informačního zpravodaje

Spravované údaje

Jméno, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo zákazníka, název a vlastnosti nakoupeného výrobku, pokud byl už dříve zakoupen.

 

Životnost správy údajů

 

Do odvolání souhlasu dotyčného.

 

Právní základ správy údajů

 

Váš dobrovolný souhlas, který dáte Správci údajů zapsáním na oběžník  [Správa údajů podle Nařízení 6. článek (1) odst. a)bod].

 

Správa údajů související se zobrazením a posíláním personalizované inzerce

 

Spravované údaje

 

Jméno, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo zákazníka, název a vlastnosti nakoupeného výrobku, pokud byl už dříve zakoupen.

 

Životnost správy údajů

 

Do odvolání souhlasu dotyčného.

 

 

Právní základ správy údajů

 

Váš dobrovolný souhlas, který dáte zvlášť Správci údajů během záznamu údajů  [Správa údajů podle Nařízení 6. článek (1) odst. a)bod].

 

Remarketing

Správa údajů remarketingové činnosti je uskutečněna za pomoci cookies.

 

Spravované údaje

 

Údaje spravované prostřednictvím určitých cookies popsaných v informacích o souborech cookie.

 

Životnost správy údajů

Časový interval uchování údajů daného cookie, více informací naleznete zde:

Google informace o běžných cookie: https://www.google.com/policies/technologies/types/

 

Google Analitycs informace: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

 

Facebook informace: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

 

Právní základ správy údajů

 

Váš dobrovolný souhlas, který dáte Správci údajů použitím webové stránky  [Správa údajů podle Nařízení 6. článek (1) odst. a)bod].

 

Výherní hra

Proces správy údajů probíhá v zájmu uskutečnění výherní hry.

 

Spravované údaje

 

Jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo.

 

Životnost správy údajů

 

Údaje budou po uzavření výherní hry vymazány, s výjimkou údajů výherce, které je podle zákona o účetnictví povinen Správce údajů uchovat po dobu 8 let.

 

Právní základ správy údajů

Váš dobrovolný souhlas, který dáte Správci údajů použitím webové stránky  [Správa údajů podle Nařízení 6. článek (1) odst. a)bod].

 

Správa ostatních údajů

Pokud chce Správce údajů operovat s dalšími údaji, musí předem informovat o podstatných okolnostech správy těchto údajů (právní pozadí a právní základ správy údajů, cíl správy údajů, okruh spravovaných údajů, životnost správy údajů).

 

Informujeme Vás o tom, že Správce údajů musí plnit písemné požadavky úřadů na poskytnutí údajů , které se zakládají na zákonném zplnomocnění.  Správce údajů o těchto předaných údajích podle Infotv. 15. § (2)-(3) odst. vede evidenci  (kterým úřadům, jaký osobní údaj, na jakém právním základě a kdy ho Správce údajů předal), o jejímž obsahu Vás na základě požadavku informuje, s výjimkou toho, že to zákon zakazuje.

 

O využití Zpracovatele údajů a jeho činnosti spojené se správou údajů

Zpracování dat směřující k uložení osobních údajů

Název zpracovatele údajů: UNAS Online Kft.

 

Kontakty na zpracovatele údajů:

 

Telefonní číslo:

 

E-mailová adresa: unas@unas.hu

 

Sídlo: 9400 Sopron, Major köz 2. I/15.

 

Na základě smlouvy uzavřené se Správcem údajů provádí Zpracovatel údajů ukládání osobních údajů. Nemá oprávnění k přístupu k osobním údajům.

 

Činnost spravování údajů související s dopravou zboží

Název zpracovatele údajů: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

 

Sídlo zpracovatele údajů: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

 

Telefonní číslo zpracovatele údajů:  +36-29/88 66 70

 

E-mailová adresa zpracovatele údajů: info@gls-hungary.com

 

Na základě smlouvy uzavřené se Správcem údajů spolupracuje Zpracovatel údajů na dopravě objednaného zboží. Během toho může Zpracovatel údajů po předání zásilky, operovat do konce kalendářního roku se jménem, adresou a telefonním číslem zákazníka, potom však musí údaje neprodleně vymazat.

Činnost zpracování údajů spojená s posláním informačního zpravodaje 

Název firmy provozující systém posílání informačního zpravodaje: The Rocket Science Group LLC.

 

Sídlo firmy provozující systém posílání informačního zpravodaje: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

 

Telefonní číslo firmy provozující systém posílání informačního zpravodaje:

 

E-mailová adresa firmy provozující systém posílání informačního zpravodaje: privacy@mailchimp.com

 

Na základě smlouvy uzavřené se Správcem údajů spolupracuje Zpracovatel údajů na posílání informačního zpravodaje. Zpracovatel údajů během toho operuje se jménem a e-mailovou adresou dotyčného v míře potřebné pro zaslání zpravodaje, na požadavek dotyčného je neprodleně vymaže.

 

Správa údajů spojená s účetnictvím

Název zpracovatele údajů: SANCTUS KÖNYVELŐIRODA KFT.

 

Sídlo zpracovatele údajů: 9700 Szombathely, Kórház köz 1. A

 

Telefonní číslo zpracovatele údajů:

 

E-mailová adresa zpracovatele údajů:

 

Na základě smlouvy uzavřené se Správcem údajů spolupracuje Zpracovatel údajů ve vedení účetnictví. Během toho Zpracovatel údajů operuje se jménem a adresou dotyčného v míře potřebné pro účetní evidenci, operuje s nimi po dobu odpovídající Zákonu o účetnictví  169. § (2) odst., a potom je neodkladně vymaže. 

 

Zpracování údajů spojené s fakturací

Název zpracovatele údajů: UniPro Service Bt.

 

Sídlo zpracovate údajů: 3300 Eger, Breznai Imre utca 1. 2. em. 9.

 

Telefonní číslo zpracovatele údajů:  +36302394477

 

E-mailová adresa zpracovatele údajů: unipro@net21.hu

 

Na základě smlouvy uzavřené se Správcem údajů spolupracuje Zpracovatel údajů ve vedení evidence účetních dokladů. Během toho Zpracovatel údajů operuje se jménem a adresou dotyčného v míře potřebné k provedení účetní evidence, operuje s nimi po dobu odpovídající Zákonu o účetnictví  169. § (2) odst., a potom je vymaže. 

 

Zpracování údajů spojené s online platbou

Název zpracovatele údajů: B-Payment Zrt.

 

Sídlo zpracovate údajů: 1132 Budapest, Váci út 4.

 

Telefonní číslo zpracovatele údajů:  +36 1 793 6776

 

E-mailová adresa zpracovatele údajů: info@b-payment.hu

 

Na základě smlouvy uzavřené se Správcem údajů spolupracuje Zpracovatel údajů v provedení Online platby. Během toho operuje Zpracovatel údajů s fakturačním jménem a adresou dotyčného, s číslem  a datem objednávky, po promlčecí dobu danou občanským zákoníkem.

 

Název zpracovatele údajů: PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A.

 

Sídlo zpracovate údajů: Luxembourg, L-2449 Boulevard Royal 22-24.

 

Telefonní číslo zpracovatele údajů:

 

E-mailová adresa zpracovatele údajů:

 

Na základě smlouvy uzavřené se Správcem údajů spolupracuje Zpracovatel údajů v provedení Online platby. Během toho operuje Zpracovatel údajů s fakturačním jménem a adresou dotyčného, s číslem  a datem objednávky, po promlčecí dobu danou občanským zákoníkem.

 

Předání údajů

V zájmu fungování programu Spolehlivého obchodu  www.arukereso.hu (Online Comparison Shopping Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Daňové číslo: 24868291-2-42, Registrační číslo: 01-09-186759) bude po zde provedeném nákupu předána e-mailová adresa zákazníka, resp. název nakoupeného výrobku do správy arukereso.hu. Cíl předání údajů: požadavek na reakci zákazníka a její zobrazení. Takto předané údaje spravuje Online Comparison Shopping Kft. podle Zásad ochrany a správy osobních údajů na www.arukereso.hu. Za Správce údajů předaných v tomto okruhu je stanovena společnost Online Comparison Shopping KFT.

 

Práva, která Vám přísluší při správě údajů

Během životnosti  správy údajů Vám podle Nařízení patří následující práva:

 

právo odvolání souhlasu,

dostupnost k osobních údajům a informacím souvisejících se správou údajů,

právo korektury,

právo omezení správy údajů,

právo k vymazání,

právo k protestu,

právo k přenosu.

Pokud chcete svá práva uplatnit, bude nutné zjištění Vaší identity, a rovněž budete muset komunikovat se Správcem údajů. V zájmu zjištění identity je nutno zadat osobní údaje (identifikace může proběhnout jen na základě takových údajů, které už o Vás Správce vede), a rovněž,  po dobu vyhrazenou v tomto informačním dokumentu pro vyřizování stížnosti, bude Vaše stížnost ohledně správy údajů  dostupná v e-mailové schránce Správce údajů. Pokud jste už byli našimi zákazníky a chcete uvést svou totožnost v zájmu vyřízení stížnosti nebo garance, pak Vás prosíme, abyste zadali i číslo objednávky. I s jeho použitím Vás jako zákazníka můžeme identifikovat.

 

Na stížnosti spojené se správou údajů, odpoví Správce údajů nejpozději do 30 dnů.

 

Právo odvolání souhlasu

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas ke správě Vašich údajů, v tom případě pak zadané údaje z našich systémů vymažeme. Upozorňujeme Vás ale na to, že v případě ještě nesplněné objednávky to může vést k tomu, že nedokážeme provést odeslání zboží. Kromě toho v případě uskutečněného nákupu na základě účetních předpisů nemůžeme vymazat ze systémů fakturační údaje, a pokud nám dlužíte, pak v zájmu získání dlužné částky zpět zákonnými prostředky, rovněž můžeme operovat s Vašimi údaji i přes odvolání souhlasu.

 

Dostupnost osobních údajů

 

Máte právo na to, aby Vám Správce údajů odpověděl, zda operuje s  Vašimi osobními údaji, a pokud s nimi operuje, pak máte oprávnění k tomu:

 

abyste dostali dostupnost k osobním údajům ,

 

 

a aby Vás Správce údajů informoval o následujícím:

cíl správy údajů;

kategorie Vašich osobních údajů, s kterými je operováno;

adresáti nebo kategorie adresátů, kterým Správce údajů osobní ůdaje sdělil nebo sdělí;

plánovaná doba uložení osobních údajů, anebo pokud to není možné, hlediska určení této doby;

že máte právo požadovat od Správce údajů opravu, vymazání nebo omezení správy Vašich osobních údajů, a v oprávněném případě protestovat proti spravování takových osobních údajů;

právo podání stížnosti adresované dozorčím úřadům;

pokud nebyly údaje získány od Vás, pak všechny dostupné informace o jejich zdroji;

o existenci automatického rozhodování (pokud byl použit takový postup), včetně vytvoření profilu, a zároveň o logice použité alespoň v těchto případech, a dále pak sem patřící  informaceo tom, jaký význam má taková správa údajů a jaké případné následky pro Vás může mít. 

 

Uplatnění práva může být směrováno na oprávněnost správy údajů a na její kontrolu, proto v případě opakované žádosti o podání této informace může Správce údajů za její splnění požadovat odpovídající úhradu nákladů.

 

Dostupnost k osobním ůdajům zajisťuje Správce údajů tak, že po Vaší identifikaci Vám e-mailem pošle spravované osobní údaje a informace. Pokud jste zaregistrováni, pak zajistíme dostupnost tak, že vstupem do uživatelské schránky můžete své osobní údaje shlédnout a zkontrolovat.

 

Prosíme, abyste v žádosti označili, že si přejete dostupnost k osobním údajům nebo žádáte o informace spojené se správou údajů.

 

Právo korektury

 

Jste oprávněni k tomu, aby Správce údajů na Vaši žádost bezodkladně opravil nepřesné údaje vztahující se na Vaši osobu.

 

 

 

Právo omezení správy údajů

 

Jste oprávněni k tomu, aby Správce údajů na Vaši žádost omezil správu údajů, pokud nastane některý z níže uvedených případů:

 

nesouhlasíte s přesností osobních údajů, v tomto případě se omezení vztahuje jen na dobu, která je potřebná k tomu, aby Správce údajů zkontroloval přesnost osobních údajů, a pokud se dá přesný údaj zjistit ihned, pak k omezení nedojde;

správa údajů je protiprávní, ale z jakéhokoliv důvodu nesouhlasíte s vymazáním údajů (např. protože jsou pro Vás údaje důležité z hlediska uplatnění právního požadavku), a proto nežádáte o jejich vymazání, ale o omezení jejich používání;

 

Správce údajů už osobní údaje pro označený cíl správy nepotřebuje, ale Vy je požadujete k podání, uplatnění nebo k obhájení právní požadavků;  nebo

 

pokud jste proti správě údajů protestovali, ale  správa údajů může být i oprávněným zájmem Správce údajů, pak musí být správa údajů omezena, dokud nepadne rozhodnutí , zda mají oprávněné zájmy Správce údajů prioritu před Vašimi oprávněnými zájmy .

Pokud je správa údajů omezena, pak s výjimkou uložení, lze s takovými osobními údaji operovat pouze s přispěním dotyčného, nebo při podání , uplatnění a obhájení právních požadavků,  nebo v zájmu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo v důležitém veřejném zájmu Unie, resp. některého jejího členského státu.

 

Správce údajů Vás bude o zrušení omezení správy údajů předem (alespoň 3 pracovní dny před zrušením omezení) informovat .

 

Právo k vymazání - likvidaci

 

Jste oprávněni k tomu, aby Správce údajů neprodleně vymazal Vaše osobní údaje, pokud existuje některý z níže uvedených důvodů:

 

osobní údaje už nejsou potřebné k dosažení cíle, pro který je Správce údajů shromažďoval nebo s nimi jiným způsobem operoval;

zrušili jste svůj souhlas a správa údajů nemá jiný právní základ;

na základě oprávněného zájmu protestujete proti správě údajů, a neexistuje  prioritní zákonný důvod (tj. oprávněný zájem) ke správě údajů;

Správce údajů operoval s údaji protiprávně a bylo to konstatováno na základě stížnosti;

osobní údaje musí být vymazány, aby byla splněna právní povinnost Správce údajů, předepsaná unijním právem nebo právem jejího členského státu.

Pokud Správce údajů z jakéhokoliv oprávněného důvodu uveřejnil Vaše osobní údaje, a z kteréhokoliv výše uvedeného důvodu byl povinen je vymazat, je povinen, s přihlédnutím k dosažitelné technologii a nákladům k uskutečnění, provést důvodně očekávané kroky – včetně technických opatření – v zájmu toho, aby informoval jiné správce údajů operujících s těmito údaji, že jste žádali o vymazání kopie, resp. druhopisu těchto osobních údajů nebo odkazu, který tyto údaje obsahuje.

 

Vymazání nelze provést, pokud je správa údajů potřebná:

 

za účelem výkonu práva na získání informací a práva na svobodu projevu;

ke splnění právní povinnosti předepsané správci údajů unijním právem nebo právem jejího členského státu (takovým případem je správa údajů spojených s fakturací, protože uchování faktury je předepsáno zákonem), resp. za účelem provedení úkolu, který je veřejným zájmem, nebo je součástí výkonu veřejné moci, kterou je správce údajů pověřen;

k podání, uplatnění resp. obhájení právních požadavků  (např.: pokud má u Vás Správce údajů pohledávku, kterou jste ještě nesplnili, nebo je v průběhu vyřizování spotřebitelské stížnosti, resp. stížnosti na správu údajů).

Právo na protest

 

Máte právo na to, abyste z důvodů spojených s vlastním stavem kdykoliv protestovali proti správě Vašich osobních údajů, prováděné na základě oprávněného zájmu. V takovém případě už Správce údajů nesmí s osobními údaji operovat, s výjimkou kdy prokáže, že správa údajů je odůvodněna nutnými oprávněnými příčinami, které mají přednost před Vašimi zájmy, právy a svobodami , anebo jsou spojeny s podáním, uplatněním a obhájením právních požadavků.

 

Pokud je s osobními údaji operováno přímo v zájmu uzavření obchodní transakce, jste oprávněni k tomu, abyste kdykoliv proti použití osobních údajů pro tento cíl protestovali, včetně vytvoření profilu, pokud je spojeno přímo s uzavřením obchodu. Pokud protestujete proti správě údajů prováděné přímo v zájmu uzavření obchodní transakce,

 

pak se s osobními údaji pro tento cíl už nesmí operovat.  

 

Právo k přenosu

 

Pokud byla správa údajů provedena automatickým způsobem, nebo se zakládá na Vašem dobrovolném souhlasu, jste oprávněni vyžádat si od Správce údajů, aby Vám poslal údaje, které jste mu sdělili. Tyto údaje Vám Správce údajů poskytne ve formátu xml, JSON, nebo csv, a pokud je to technicky možné, můžete žádat, aby je v této formě předal dalšímu správci údajů.

 

 

Automatizované rozhodnutí

 

Máte právo na to, aby se na Vás nevztahovala platnost rozhodnutí založeném na automatizované správě údajů (včetně vytvoření profilu), které by na Vás mělo právní vliv, nebo se Vás podobným způsobem v podstatné míře dotýkalo. V těchto případech, v zájmu ochrany práv, svobod a oprávněných zájmů dotyčného, musí Správce údajů učinit potřebná opatření, počítaje v to alespoň to právo, abyste mohli od správce údajů žádat zákrok jeho procovníka, mohli vyjádřit svůj postoj a mohli mít proti rozhodnutí námitku.

 

Výše uvedené nelze použít v tom případě, když je:

 

rozhodnutí potřebné v zájmu uzavření nebo splnění smlouvy mezi Vámi a správcem údajů;

vydání rozhodnutí umožněno takovým unijním právem nebo právem unijního členského státu, které ustanovuje i patřičná opatření pro ochranu Vašich práv, svobod a oprávněných zájmů; nebo

založeno na Vašem výslovném souhlasu.

Přihlášení do evidence ochrany údajů

Na základě Inf. zák. byl Správce údajů povinen určité údaje hlásit do evidence ochrany údajů. Tato povinnost oznámení byla dnem 25. května 2018 zrušena.

 

Opatření k zajištění bezpečnosti údajů

 

Správce údajů prohlašuje, že provedl potřebná bezpečnostní opatření v zájmu toho, aby osobní údaje ochránil proti neoprávněnému přístupu, změně, předání, uveřejnění, vymazání nebo likvidaci, dále pak proti náhodnému zničení nebo poškození, případně proti jejich nedostupnosti způsobené změnou použité techniky.

Správce údajů provede vzhledem k svým technickým a organizačním schopnostem vše v zájmu toho, aby i jeho zpracovatelé údajů dodrželi všechna bezpečnostní opatření, když operují s Vašimi osobními údaji.

 

Možnosti právního odvolání

Pokud podle Vás porušil Správce údajů některý ze zákonných předpisů platných pro správu údajů, nebo nesplnil některou Vaši žádost, můžete u Národního úřadu pro ochranu dat a informační svobodu dát podnět k zahájení vyšetřovacího řízení, jehož cílem je zrušení domnělého protiprávního zpracování údajů (poštovní adresa: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 

Dále Vás upozorňujeme na to, že při porušení zákonných předpisů vztahujících se na správu údajů, nebo když Správce údajů nesplnil některou Vaši žádost, můžete u soudu proti Správci údajů zahájit občanskoprávní řízení.

 

Změna Informací o správě údajů

Správce údajů si vyhražuje právo, že současné Informace o správě údajů může změnit způsobem, který nezmění cíl a právní základ správy údajů. Změněné Informace o správě údajů přijmete použitím webové stránky, provedeném po vstupu změny v platnost.

 

Pokud chce Správce údajů se získanými údaji dále operovat s jiným cílem, než je jejich shromáždění, musí Vás předtím informovat o tomto cíli a sdělit Vám následující informace:

 

o době uložení osobních údajů, nebo pokud to není možné, pak hlediska určení této doby;

o právu, že můžete od Správce údajů požadovat přístup k Vašim osobním údajům, jejich korekci, vymazání nebo omezení zpracování, dále pak o tom, že v případě zpracování údajů na základě oprávněného zájmu můžete protestovat proti zpracování osobních údajů, a že v případě zpracování údajů založených na souhlasu nebo smluvním styku, můžete žádat zajištění práva na přenos údajů;

 

 

o tom, že v případě zpracování údajů na základě daného souhlasu můžete tento souhlas kdykoliv odvolat;

o právu podat stížnost adresovanou dozorčím úřadům;

o tom, že poskytnutí osobního údaje je dáno zákonným předpisem nebo je smluvní povinností, anebo zda je podmínkou uzavření smlouvy, a zároveň o tom, zda jste povinni zadat osobní údaje, dále pak o tom, jaké možné následky může mít chybějící zadání osobních údajů;

o existenci automatického rozhodování (pokud je takový postup použit), včetně vytvoření profilu, a zároveň na logiku použitou alespoň v těchto případech a srozumitelné informace o tom, jaký význam zpracování údajů má a jaké možné následky může pro Vás mít.

Správa údajů může začít jen tehdy, pokud je jejím právním základem souhlas, i přes poskytnutí všech informací musíte dát k operování s údaji svůj souhlas.

 

Všechny relevantní informace o provozování webového obchodu v tomto dokumentu jsou obsaženy v Obecném Nařízení Ochrany údajů Evropské Unie č. 2016/679 ( dále jen: Nařízení  GDPR) a v zák. 2011. évi CXII.  (dále jen: Info.zák.).